0
0

واژه نامه حقوق مهندسی

واژه نامه حقوق مهندسی

امیدواریم با ورود به وب سایت افرامیس برای دستیابی به شرح مفاهیم و واژگان حقوق مهندسی ، بی نیاز از رجوع به هرسایت دیگر باشید.

در این راستا واژگان حقوقی یا مهندسی و یا مدیریتی در محدوده دانش کارشناسان این سایت در اختیار شما قرار گرفته و به مرور بروزرسانی می شود.

در راستای تکمیل این واژه نامه، خواهشمندیم در صورتی که پیشنهادی برای بهبود و اصلاح دارید و یا نیاز دانستید که واژه ای به آن اضافه شود، از طریق حساب کاربری خودتان در سایت تیکت ثبت کنید و  برای تیم پشتیبانی افرامیس ارسال کنید.

موضوعات پس از راستی آزمایی در سایت با نام نویسنده بارگذاری خواهد شد.

کلمه مورد نظر خود را در بین واژگان جستجو کنید . با بردن موس خود بر روی کلمه توضیحات آن را مطالعه کنید . 

ا

د