0
0

واژه نامه حقوق مهندسی

واژه نامه حقوق مهندسی

امیدواریم با ورود به وب سایت افرامیس برای دستیابی به شرح مفاهیم و واژگان حقوق مهندسی ، بی نیاز از رجوع به هرسایت دیگر باشید.

در این راستا واژگان حقوقی یا مهندسی و یا مدیریتی در محدوده دانش کارشناسان این سایت در اختیار شما قرار گرفته و به مرور بروزرسانی می شود.

در راستای تکمیل این واژه نامه، خواهشمندیم در صورتی که پیشنهادی برای بهبود و اصلاح دارید و یا نیاز دانستید که واژه ای به آن اضافه شود، از طریق حساب کاربری خودتان در سایت تیکت ثبت کنید و  برای تیم پشتیبانی افرامیس ارسال کنید.

موضوعات پس از راستی آزمایی در سایت با نام نویسنده بارگذاری خواهد شد.

مبانی حقوق مهندسی

کلمه مورد نظر خود را در بین واژگان جستجو کنید . با بردن موس خود بر روی کلمه توضیحات آن را مطالعه کنید . 

ا

ت

د